Addictologi Akademiet henvender seg til deg som ønsker å ta ansvar for en personlig endring i livet.

Akademiet jobber gjennom addiktologi med å coache mennesker for å oppnå større livskvalitet, energi og positiv endring.  Vi coacher, guider og veileder mennesker uavhengig av symptom. Gjennom å arbeide med drivkreftene bak all form for avhengighet og det som skaper ulyst og manglende livskvalitet for deg, For noen gir dette utslag i rus, andre har mer subtile symptom som allikevel skaper smerte og konsekvenser.
Vi er i dag virksomme i Oslo og  Kristiansand.

 

ProsessgrupperProsessgrupper

Addiktologi Akademiet tilbyr gruppeterapi gjennom ukentlige prosessgrupper hvor deltakeren får profesjonell veiledning og bearbeiding. Les mer om gruppene og filosofien her.

 

Utdanning

I samarbeid med FUN Norge utdanner Addiktologi Akademiet addiktologer i Norge. Utdannelsen er en studie i læren om bindinger – om drivkreftene bak all avhengighet. Utdannelsen er 3-årig og prosessorientert.

 

 

Addiktolog Espen AndresenPersonal og lederutvikling.

Addictologi Akademiet tilbyr skreddersydde personal og lederutviklingskurs med fokus på målbevisthet, individuell vekst og endring.

 

 

 

Addicthus – Kurs og utdanning

Addictologi Akademiet`s holder alle sine kurs på Addicthus rett sør for Oslo. Her har også FUN Norge sine workshops og utdanninger. Addicthus ligger usjenert til i vakre og naturskjønne omgivelser og inviterer til ro, refleksjon og samvær. Et unikt og spesielt sted med en helt særegen atmosfære.