Kritikk i NRK-innslag.

22.01.2015 viste NRK Dagsrevyen ett innslag der de intervjuer noen personer som var kritiske til Addiktologi Akademiet. Vi synes det er synd hvis noen ikke er fornøyd med vårt tilbud da vi ønsker å hjelpe alle. Når det er sagt så er det viktig for oss at dette innslaget også sees i lys av at kritikken kommer fra personer som driver konkurrerende virksomhet og som over tid har hatt et ønske om å overta markedet og våre kunder.

I forbindelse med dette innslaget ble vi bedt om å stille til et intervju. Vi sjekket i forkant av dette intervjuet de fremlagte påstander opp mot fakta og leverte NRK dokumentasjon på at de kritiske påstandene fremmet av våre konkurrenter ikke stemmer overens med fakta, og at disse konkurrentene beskriver forhold som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi synes det er vanskelig å forsvare oss mot denne type påstander uten å begynne å utlevere personlige opplysninger fra kunder som har deltatt i våre grupper. Vi tror at interesserte vil få et godt bilde av vår virksomhet ved å se hva noen av våre mange fornøyde kunder uttaler. Det ligger eksempler på slike uttalelser her.

Vi beklager de ulemper og ubehag dette forårsaker for våre kunder og samarbeidspartnere.


Addictologi Akademiet henvender seg til deg som ønsker å ta ansvar for en personlig endring i livet.

Akademiet jobber gjennom addiktologi med å coache mennesker for å oppnå større livskvalitet, energi og positiv endring.  Vi coacher, guider og veileder mennesker uavhengig av symptom. Gjennom å arbeide med drivkreftene bak all form for avhengighet og det som skaper ulyst og manglende livskvalitet for deg, For noen gir dette utslag i rus, andre har mer subtile symptom som allikevel skaper smerte og konsekvenser.
Vi er i dag virksomme i Oslo, Drammen, Kristiansand og Trondheim.

 

 ProsessgrupperProsessgrupper

Addiktologi Akademiet tilbyr gruppeterapi gjennom ukentlige prosessgrupper hvor deltakeren får profesjonell veiledning og bearbeiding. Les mer om gruppene og filosofien her.

 

Utdanning

I samarbeid med FUN Norge utdanner Addiktologi Akademiet addiktologer i Norge. Utdannelsen er en studie i læren om bindinger – om drivkreftene bak all avhengighet. Utdannelsen er 3-årig og prosessorientert.

 

Master Addictolog Espen Andersen

Personal og lederutvikling.

Addictologi Akademiet tilbyr skreddersydde personal og lederutviklingskurs med fokus på målbevisthet, individuell vekst og endring.