Addictologi Akademiet henvender seg til deg som ønsker å ta ansvar for en personlig endring i livet.

Akademiet jobber gjennom addiktologi med å coache mennesker for å oppnå større livskvalitet, energi og positiv endring.  Vi coacher, guider og veileder mennesker uavhengig av symptom. Gjennom å arbeide med drivkreftene bak all form for avhengighet og det som skaper ulyst og manglende livskvalitet for deg, For noen gir dette utslag i rus, andre har mer subtile symptom som allikevel skaper smerte og konsekvenser.
Vi er i dag virksomme i Oslo og  Kristiansand.

 

ProsessgrupperProsessgrupper

Addiktologi Akademiet tilbyr gruppeterapi gjennom ukentlige prosessgrupper hvor deltakeren får profesjonell veiledning og bearbeiding. Les mer om gruppene og filosofien her.

 

Utdanning

I samarbeid med FUN Norge utdanner Addiktologi Akademiet addiktologer i Norge. Utdannelsen er en studie i læren om bindinger – om drivkreftene bak all avhengighet. Utdannelsen er 3-årig og prosessorientert.

 

 

Addiktolog Espen AndresenPersonal og lederutvikling.

Addictologi Akademiet tilbyr skreddersydde personal og lederutviklingskurs med fokus på målbevisthet, individuell vekst og endring.

 

 

 

 

frifraavhengighet

Fri fra avhengighet

Espen Andresen forteller her i denne biografien om sin vei ut av sitt rusmisbruk og kriminelle hverdag via behandling, utdanning og tilbake til samfunnet. I dag jobber Espen med å hjelpe andre til å forandre sine liv. VG`s anmelder ga terningkast 5.
Boken er en sterk reise fra en barndom med mye utrygghet og et tøft miljø i en drabantby i Oslo via mange år som en stadig mer belastet rusmisbruker på Plata, til behandling og en beinhard prosess mot livet som frisk og rusfri.

Forfatteren setter et skarpt søkelys på rusomsorgen i Norge og begrunner hvorfor han mener denne er dødelig. Espen Andresen har de siste 10 årene bevist at det er mulig å tilby mennesker korrekt behandling gjennom å bygge opp Addiktologi Akademiet i tillegg til å utdanne addiktologer gjennom FUN Norge.

Boken kan bestilles via netthandel eller via vårt kontaktskjema.