Addiktologi del 1 av 5 (Video)

Addiktolog og gestaltterapeut Espen Andresen holder et foredrag om addiktologi på Dobbeltdiagnose konferansen 2010, CONFEX.

Addiktologi er læren om avhengighet og dette problems løsning.

, ,