Ekspert på avhengighet – Espen Andresen

Master Addiktolog Espen AndresenEspen Andresen

Master addiktolog og gestaltterapeut

Ekspert på avhengighet

 

 

 

 

 

Forfatter av boken “Fri fra avhengighet” CappelenDamm,  2008.

Vår tids største samfunnsproblem?

I dagens mediebilde hører vi mye om avhengighet og konsekvenser av en eller annen form for avhengighet. Avhengighet gjøres til underholdning i form av TV-programmer som ”Celebrity Rehab”, ”Biggest Loser” og «Ekstreme Samlere», men er et av vår tids største samfunnsproblemer. Helseproblemer som en følge av avhengighet til sukker eller andre helseforringende næringsmidler, blir i likhet med rusavhengighet omtalt som noen av vår tids største utfordringer. Sammen med spillavhengighet og avhengighet av nettporno, som er antatt å koste det amerikanske næringslivet 17 milliarder USD årlig i form av tapt arbeidsproduktivitet, er konsekvensene av avhengighet enorme.

Fokuset til regjeringen handler ofte om å få ned antall overdosedødsfall. Det at de rusavhengige får syntetisk heroin og frisoner som sprøyte/røykerom tilrettelagt for misbruk vil gi kortsiktige resultater på overdosestatistikken, men gir det rusavhengige frihet fra avhengighet?

Arbeid med avhengighet bør være mer langsiktig: Det handler om å gi mennesker med ulike uvaner i livet sitt livskvalitet, selvrespekt og hjelp ut av tvangsmessige mønstre – med varig virkning. Mennesker i helse-Norge bør ha rett på riktig behandling, og bør skjermes for inkorrekt behandling – uansett diagnose.

Addiktolog Espen Andresen

 

Bakgrunnen for Addictologi Akademiet

 

Uttalelser om avhengighet kommer gjerne fra politikere, psykologer, psykiatere, ansatte hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det finnes imidlertid spesialkompetanse på dette området hvor både erfaringer og innsikter om utfordringene og hvor resultatene ved bruk av addiktologi i behandling av avhengighet ligger til grunn.

Addiktologi er et relativt nytt begrep i Norge og defineres som «læren om avhengighet, besatthet og dets problemløsning”.

Det kan dreie seg om avhengighet av for eksempel rusmidler/alkohol, spill, sex, arbeid, mat, kjærlighetsrelasjoner eller sosiale medier. Alt som kan brukes som en flukt fra “virkeligheten” er attraktivt for en avhengig person, og dette kalles på fagspråket S.T.E.R.B («sterb») – eller short-term-energy-releaving-behavior. Dette gjelder særlig den besettelsen som fører til skadelig og ikke-hensiktsmessig atferd; avhengighet som karakteriseres ved tap av kontroll og konsekvenser i livet.

Skjermbilde 2013-03-12 kl. 11.58.29

 

Addiktolog Espen Andresen redegjør for begrepet S.T.E.R.B.

 

Samfunnet har i midlertid begynt å åpne øynene for at avhengighet ikke kan defineres gjennom utageringen og ubalansen i spill, sex, rusmidler, arbeid, mat eller trening som men at det bunner i spesielle adferdsmønstre og drivkrefter som finnes hos en del mennesker. Er du alkoholiker, rusavhengig, spillavhengig, sexavhengig, medavhengig, eller for eksempel har ubalanse i forhold til trening, jobb eller mat, er dette et symptom på bakenforliggende drivkrefter, som ubearbeidede følelser og traumer. Addiktologi benevner den bakenforliggende tilstanden som dysavhengighet. Dette har addiktolog Espen Andresen fokusert på – med gode resultater.

Skjermbilde 2013-03-12 kl. 11.58.29

 

Hva er dysavhengighet? Espen Andresen forklarer.

 

Master Addiktolog Espen Andresen

Intervju med Espen Andresen i forbindelse med lansering av boka “Fri fra avhengighet” CappelenDamm, 2008

 

 

Espen Andresen er sannsynligvis den med størst erfaring, kunnskap og innsikt om fenomenet avhengighet i Norge i dag. Dette danner grunnlaget for Andresens kunnskap:

 • Forfatter av boka «Fri Fra Avhengighet». Cappelen
 • Master Addiktolog, 2007 (Fria Universitetet Norden, FUN)
 • Legitimert Addiktolog, 2005(Fria Universitetet i Norden, FUN)
 • Diplomert Gestalt og Drømmeterapeut,2005 (FUN)
 • Masterkurs i Kriminalitet og Tvangsmessighet. (FUN)
 • Masterkurs i sex og relasjoner. (FUN)
 • Masterkurs i familiesystemet. (FUN)
 • 4 år som Miljøterapeut på Veksthuset
 • 3 år som stifinner i stiftelsen New Page, prosjektleder og prosjektansvarlig for pårørendegruppe for utsatt ungdom.
 • 20 års gruppeerfaring.
 • 12 års erfaring som gruppeleder i prosessgrupper
 • 8 års erfaring som veileder av gruppeledere
 • Erfaring fra å jobbe med personalgrupper i næringslivet
 • Erfaring fra å coache individuelle ledere i næringslivet
 • Erfaring fra veiledning med diverse personalgrupper i kommunale hjelpetiltak
 • Holder diverse foredrag, blant annet for Norsk Narkotikapoliti forening og Dobbeltdiagnosekonferansen, Fenglser og Næringsliv.
 • Skriver fagartikler i blant annet Fosterhjemskontakt, =Oslo, Motgift
 • Erfaring fra eget rusmisbruk og kriminalitet og veien ut av dette tilbake til samfunnet
 • Driver Addictologi Akademiet med 130 ukentlige klienter og FUN Norge, Fria Universitetet Norden.

Her finner du diverse informasjon og linker hvor addiktologi har vært tatt opp i media.

 

post@addictologen.no