Gestalt, Drøm- og Traumabearbeidning

FUN  Norge tilbyr utdanning innen Gestalt, Drøm- og Traumabearbeidning.  Fria Universitetet Norden har siden 1975 tibudt denne utdanningen med noen avbrudd.

Ansvarlig for FUN i Sverige Torbjörn Fjellström kommer her med en redegjørelse for visse endringer i utdanningen.

Hej kära gestalt- och drömelever och blivande sådana!

Vi har haft igång denna kurs under många år, – fr.o.m 1975 med vissa avbrott, och redan från början gick jag ut med att den skulle ha karaktären av ’propcessworkshop’,  till vilken man kunde komma och gå lite som man ville. Huvudsaken att man samlade ihop sex workshopar under x antal terminer eller år, så skulle man få diplom på genomgången grundutbildning i gestalt- och drömterapi’.

Detta upplägg har varit ’frihet’ för studenterna men besvärligt för oss, i det vi fått ställa in workshopar under årens lopp.  Som nu t.ex. är det bara Tina, Ola och Kurt som tänker komma och vi måste ställa in hela workshopen och betala hyra för Rosgarn under samma tid, och hoppas på att liber studiosii ska komma till nästa workshop, vilket inte alls är säkert med tanke på den valfrihet som hittillls erbjudits. Jag har inte heller kunnat anställa en coterapeut som ju behöver arvode oavsett om kurstillfället blir av eller ej.

SÅ NU HAR VI BESLUTAT OM NYORDNING!

I framtiden, dvs fr.o.m nu anmäler man sig och förbinder sig genomgå hela Gestalt- & Drömkursen (precis som vad gäller för grund- och metodkursen), – och detta i en oavbruten följd, dvs två workshopar per termin under tre terminer. Frånvaro från mer än ett kurstillfälle, dvs under en hel termin, får inte förekomma eftersom processen blir sönderstyckad och  uppskjuten under för lång tid. Allt detta sammantaget kan också ge hela utbildningen  en underordnad, sekundär och oseriös prägel. Detta sistnämnda är jag  ju helt och hållet själv ansvarig för pga upplägget. Så glöm denna tidigare galna valfrihet!

Det sista och minsta vi vill inom FUN och Samverkangruppen  är att känna oss oseriösa, i det vi lägger stor vikt vid högsta kvalitet vad gäller alla våra engagemang.

Jag tror hellre att vi ligger i täten när det gäller utbildning i Gestalt, Dröm- & Traumabearbetning. Det känns bättre så!

Observera för övrigt ovannämnda förslag på det nya namnet på vår terapiträning. Vi har ju fler verktyg i lådan än gestalt och dröm, t.ex. konstellationer, meditationer, andlig träning mm.

 

Så ursäkta nyordningen, häng på och sprid informationen!

Eder förbundne vän och tjänare

torbjörn