Informasjonsmøte om Addiktologi i Kristiansand

Addiktologi Akademiet inviterer til informasjonsmøte om Addiktologi, gruppeutvikling og hvordan man kan oppnå mål og resultater ved å tilfriskne fra alle typer avhengighet.

  • Addiktologi
  • Gruppeutvikling
  • Dysavhengighet
  • Bindinger
  • Coaching
  • S.T.E.R.B

Tid: 10.03.klokken 1800

Sted: Addictologi Akademiet, Henrik Wergelandsgate 24, Kristiansand

Påmelding til anders@addictologen.no

Uttrykket prosess blir ofte brukt som et begrep innen forskning, i næringslivet eller innen idrett. Likheten mellom prosessene deres er fokuset på et resultat eller et mål.

Ordet prosess betyr omdanning, utvikling. «En serie av handlinger og endringer som bringer frem et resultat»

Er ikke fotballaget i utvikling med fokus på mål og resultater, så rykker det etter hvert ned. Er ikke bedriften fokusert på å tilføre seg ny kunnskap og oppnå nye mål, så vil det fort henge etter i utvikling og kundene vil handle andre steder. Får ikke forskningsprosjektet frem resultater, så legges det ned.

Addiktologiakademiet bruker ordet prosess i sammenheng med gruppeterapi for mennesker med ulike avhengighetsymptomer i livet sitt som hindrer dem i å nå sitt fulle potensiale! Avhengighetssymptomene kan også kalles «uvaner» eller «noe en har ubalanse i». I gruppene setter man seg nye mål, for så å finne ut av hva man bør gjøre mindre av og å mer av for å nå målene sine.

« Medlemmene i en prosessgruppe i utvikling kan sammenliknes med gode fotballspillere, de trener på det de er dårlige på, de er målbevisste på sitt eget mål, og er delaktige i laget sitt felles mål »

–         Espen Andresen

Uvaner

En uvane av å drikke for mye tar livet av folk hver dag. En ubalanse i sex kan føre til ensomhet, skam og sykdommer. En arbeidsnarkoman får svært få eller ingen intime relasjoner og blir «tom» innvendig. En spillavhengig får økonomiske problemer og blir ensom. Felles for disse er at de søker kortsiktig nytelse og lykke utenfor seg selv og at det gir konsekvenser!

Det er ikke å avholde seg fra tvangsmessig gambling, alkoholinntak, overspising, trening, sex, arbeid eller narkotikaen i seg selv som gir avhengige mennesker livskvalitet, det er å bearbeide årsakene til trangen til å utagere!

Når en avhengig slutter å utagere på sitt «drog» dukker det opp følelser. I trygge rom med profesjonelle terapeuter gis det mulighet for å bearbeide disse følelsene og de bakenforeliggende årsakene som blant annet er uforløste traumaopplevelser.

Erfaring viser at de fleste med ubearbeidede følelser som blir «edru» fra sin utagering, søker nye måter å utagere på og deretter ofte får tilbakefall til det de først hadde et tvangsmessig forhold til.

Denne prosessen med ny utagering er også en prosess med en målrettet serie av handlinger, som bringer frem et annet resultat enn tilfriskning. Resultatet her er ulik form for skam, skyld, ensomhet, frustrasjon og i værste fall fengsler, institusjoner eller død.

Har du selv eller kjenner noen som har eller har hatt «uvaner» i livet sitt, vil du finne dette interessant!

 

Vel møtt til infomøte!