Velkommen til informasjonsmøte om addiktologi i Oslo!

Velkommen til informasjonsmøte i Oslo!

Tid: 17. september 2014, kl.17-20
Sted: Addictologi Akademiet, Sinsen terrasse 14, 0574 Oslo
Påmelding: info@addictologen.no

Vi har gleden av å invitere til et åpent informasjonsmøte på Addictologi Akademiet. Masteraddiktolog Espen Andresen vil holde foredrag om dysavhengighet, medavhengighet, misbrukspersonligheten “Diffe”, gruppeutvikling, coaching, egenutvikling og mye mer.

Har du utfordringer i forhold til relasjoner, skyld, skam eller angst? Føler du at du står fast i livet ditt, eller repeterer usunne mønstre? Sliter du med nattesøvnen? Har du drømmer du ikke vet hvordan du skal nå? Kjenner du at du har utfordringer med å stå opp for deg selv og sette grenser? Tenker du mer på andres følelser enn dine egne? Sliter du med rus, alkohol, mat, sex, spill, kriminalitet? 

Hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av disse eksemplene, er dette infomøtet for deg. 

Foredraget vil handle om filosofien som ligger til grunn for addiktologi, som er læren om bindinger og drivkraften bak all avhengighet. I tillegg vil det være personer som har jobbet med egne prosesser i gruppe, som vil dele av sine erfaringer.

Informasjonsmøtet er gratis og åpent for alle.Påmelding til info@addictologen.no. Send gjerne mailen videre til andre interesserte. 

Vel møtt!
Hilsen Addictologi Akademiet

“Jeg forsto ikke hvorfor ingen av mine forhold fungerte slik jeg ønsket, og skjønte ikke at jeg hadde et ansvar i det. Kunnskapen jeg har fått på Addictologi Akademiet har hjulpet meg til å se hvilke endringer jeg kunne gjøre for å gå et godt liv. Det å få hjelp til å se at jeg har rett til å sette grenser, rett til å bli respektert, rett til å ha egne behov og rett til å stole på mine egne følelser har gjort livet mitt meningsfullt.” Laila (37)