Livskvalitet

Da jeg begynte i prosessgruppe på Addictologi Akademiet hadde jeg lite livskvalitet og jeg hadde en selvfølelse som var lik null. Jeg levde i fullstendig kontroll og holdt mennesker jeg var glad i på avstand ved å late som jeg var en annen person og ved til tider å leve i fullstendig isolasjon. Jeg hadde en diagnose fra psykiatrien som hypomanisk depressiv og trodde at diagnosen var en del av min biologi og at jeg måtte leve med denne sinnslidelsen resten av livet.

Etter noen måneder i prosessgruppe opplevde jeg et øyeblikk som for meg var avgjørende, og det var at mine depresjoner og manier ikke var en del av meg, men et forsvarsverk jeg hadde bygd opp over mange år for å ikke være i kontakt med mine følelser og det jeg har opplevd av urett i min oppvekst.
Jeg kjenner i dag på at jeg er en person med livskvalitet. Jeg har fortsatt mine utfordringer og jeg takler de ut i fra et ståsted hvor jeg selv er ansvarlig for mitt eget liv i dag. Jeg trenger ikke lenger være offer for min fortid og det er en enorm befrielse for meg.

Personalet på Addictologi Akademiet har vært støttende i møte med meg og jeg har fått forståelse, støtte, blitt sett og bekreftet på en positiv måte. Espen Andresen er en coach med masse visdom og stort engasjement. Han har hjulpet meg å innse at jeg kan få til akkurat det jeg vil og at jeg har en kraft iboende i meg som jeg selv har herredømme over. Jeg bestemmer over mitt eget liv.

–          Xenia Skepetaris, 37 år