Avansert addiktolog

Videreutdanning.

Viste du at du nå kan bygge videre på din addiktologutdanning og fordype deg i emnene tilbakefallsbehandling, etikk&moral, pedagogikk og kriminalitet? FUN Norge starter første avansert klasse 11 mars 2015. Vi har pr. i dag en ledig plass av totalt 14 plasser.

Som addiktolog er det svært viktig å oppdatere seg, fordype seg og stadig utvikle seg. Både rent faglig men også for å skaffe seg nye innsikter som igjen gir opphav til en dypere forståelse for egen prosess og tilfriskning. Tilfriskning er ferskvare. Et viktig addiktologisk prinsipp er at for addiktologen finnes ikke noe øvre tak for utvikling. Den dagen man anser seg som ferdig, er man bokstavelig talt ferdig!

For deg som er utdannet addiktolog teller også denne utdanningen som Oppgradering, Oppfølging og fordypning(OOF).

Les mer om Avansert Addictolog studiet!

Hvor jobber addiktologer?

Som addiktolog eller avansert addiktolog er du svært godt rustet til å jobbe med mennesker i alle sammenhenger hvor det er behov for veiledning og utvikling. I dag jobber addiktologer i Norge på alt fra behandlingshjem for avhengighet til familiebehandling, organinsasjonsutvikling og lederutvikling. Med stadig større fokus på helheten av menneskers behov og hindringer i det å vokse ser vi at addiktologer med sin kunnskap om drivkreftene bak all avhengighet stadig gjør seg mer gjeldende innefor nye arenaer som næringslivet og organisasjonsutvikling, ikke bare i behandlingsaparatet med primærbehandling.

Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker i et spennende, omfattende og helhetlig fagområde? Ta en titt på våre utdanningssider og kontakt Terje Müller Karlsen på terje@addictologen.no for mer informasjon.