Tilbakemeldinger Voksen barn kurs 3-5 Februar 2017

Tilbakemeldinger:

“Jeg fikk et møte med min mamma. Fikk jobbe med savnet mitt og sorgen min. Enormt takknemlig!”

“Lærte at jeg har hemmeligheter i familien, og jeg utelater å prate om søkenen mine, skam og skyld, og at det hjelper å prate om det. Fikk motivasjon til å se mer, og interessere meg for meg selv og min historie. Takk.”

“Jeg kom meg videre og har fått mye av gestaltene på kurset, og er motivert til å se på flere deler. Historien med søsteren min har jeg ansvar for å huske mer av. Og være mer målbevisst i hverdagen slik jeg kan være mer forberedt til neste kurs.”

“Fått innsikter om hva jeg skal jobbe med videre for å bli fri fra skam, og komme nærmere kjæresten min”.

“Jeg har fått ærlighet og synliggjort hvor jeg er på vei. Nå er det opp til meg fremover”!

“Jeg har fått den hjelpen jeg trenger for å komme meg videre i min prosess”!

, , , , , , , , ,