Undervisning

Addictologi Akademiet tilbyr undervisning i utvalgte helger innenfor relevante temaer rundt egenutvikling og tilfriskning. Vi har over 10 års erfaring på å skape et unikt og genuint miljø for personlig prosess og endring.

Les mer om vår undervisning her, og ta kontakt for påmelding.

Gestaltundervisning

I gestaltundervisningen jobber vi med å beskrive, finne frem til og gestalte din indre diamant, dine styrker, positive egenskaper og det i deg som kan dyrkes for å skape deg det livet du ønsker deg. Du vil også få hjelp og anbefalinger på hvordan du kan jobbe videre med å forsterke dette. Denne undervisningen anbefales som første emne dersom du tidligere ikke har deltatt på våre noen av de andre undervisningene.

Prosessundervisning

I prosessundervisningen får du hjelp til å se og innsikter om hvilke tankemønstre og handlingsmønstre som hindrer deg i å skape og gjøre de endringer du ønsker deg i ditt liv. Med konkrete øvelser, praktiske gruppeoppgaver og med hjelp av veiledning av landets mest erfarne terapeuter vil du få nye perspektiver og innsikter som kan gjøre store endringer i ditt liv.

Voksent barn undervisning

Voksne barn har ofte utfordringer med relasjoner, grensesetting, autoriteter, evnen til å ivareta seg selv på en sunn og frisk måte, intimitet, sex og kjærlighet.
Følelser av skyld og skam, ikke å være bra nok og aldri strekke til overskygger ofte andre følelser av trygghet, omsorg og tillit. Følelser vi trenger for å kunne fungere sammen med andre i gode sunne relasjoner.

Vi tilbyr undervisning for personer som har vokst opp i et dysfunksjonellt hjem preget av avhengighetsproblematikk, kronisk sykdom eller psykiske forstyrrelser. Gjennom undervisning om familiesystemet, hvordan man finner frem til og ivaretar sine ekte behov, og ved å lære seg å sette ord på sine følelser skaper vi en trygg ramme for ditt voksne barn til å bryte ut av isolasjonen til frihet.

Traumaundervisning

Traumaundervisningen fokuserer på traumebearbeiding gjennom gestaltterapeutiske teknikker og øvelser.  I et trygt og forutsigbart miljø vil du kunne få støtte, hjelp og veiledning til å bearbeide og forløse uavsluttede gestalter som påvirker ditt liv i dag. Vi har noen av landets mest erfarne og dyktige terapeuter som sørger for å skape det rette rommet og forutsetninger for deg og gruppen. For å delta på denne undervisningen forutsettes det å ha deltatt på tidligere undervisning som en del av forarbeidet for å komme i posisjon til å kunne følelsesmessig traumabearbeide.

 

For datoer og påmelding ta kontakt.