Addiktologi utdanning

Addiktologi Utdanning i Norge

FUN Norge tilbyr utdanning i addiktologi – læren om bindinger.

I Norge utdannes addiktologer ved FUN Norge. Siden 2009 har det vært mulig å studere addiktologi – læren om bindinger som et 3-årig studie. Nå har du også muligheten til å videreutdanne og fordype deg i Gestalt, drømme- og traumaterapi i tillegg til Avansert Addiktologi.

FUN er en helt frittstående, allmenn utdanning for meningsfull, personlig og profesjonell utdanning innen blant annet addiktologi (misbruk og avhengighet) FUN Norge er ikke en del av det offentlige høyskole- eller universitetssystemet.  Dette er et bevisst valg for å kunne inkludere de studenter som ikke har generell studiekompetanse og for å kunne stå fritt i vår filosofi.

Mer informasjon om addiktologi utdanningen finner du på FUN Norge`s nettsider. 

Utdanningsstedet. Gården...